Hồ sơ công tác Chuyên môn năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

–  Áp dụng đối với năm học 2023 – 2024 theo Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH; Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

Kế hoạch giáo dục trường THCS năm học 2023 – 2024

TỔ TOÁN TIN KHTN -GDTC VĂN – ANH SỬ-ĐỊA-NT
Gồm bộ môn: Toán, Tin học, Tài liệu địa phương Gồm: KHTN, Sinh học, Hóa học, Vật lý, GDTC Gồm bộ môn: Ngữ văn, Tiếng Anh Gồm: Sử, Địa, Công nghệ, GDCD, MT, Âm nhạc, HĐTN
Tải file Tải file Tải file Tải file

—————————————

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TT Số hiệu Nội dung
1 23/KH-THCSNM Kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên
2 25/KH-THCSNM Kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập
3 26/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
4 28/KH-THCSNM Kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn, Hoạt động sư phạm nhà giáo
5 29/KH-THCSNM Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2023 – 2024
6 30/KH-THCSNM Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm học 2023 – 2024
7 32/KH-THCSNM Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn học kỳ I năm học 2023 – 2024
8 38/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ I năm học 2023 – 2024
9 42/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đấu trường toán học
10 42/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức cuộc thi IOE
11 01/HD-STEM Hướng đẫn dạy học STEM
12
13

—————————————

QUYẾT ĐỊNH – BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TT Số hiệu Nội dung
1 24/QĐ-NM Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập
2 28/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ STEM
3 23/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ TDTT
4 27/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật
5 24/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ GDGT-TLHĐ
6  /QĐ-NM Quyết định thành lập Tổ truyền thông
7 26/QĐ-NM Quyết định cử CBGV tham gia HSG lơp 9
8 24/QĐ-NM Quyết định Ban chỉ đạo BDTX
9 58/QĐ-THCSNM Quyết định cử giáo viên hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn học sinh dự thi Đấu trường toán học, Olympic tiếng Anh
—————————————

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG CỦA CHUYÊN MÔN

Tháng 8/2023 Tháng 9/2023 Tháng 10/2023 Tháng 11/2023
Tháng 12/2023 Tháng 01/2024 Tháng 02/2024 Tháng 3/2024
Tháng 4/2024 Tháng 5/2024 Tháng 6/2024 Tháng 7/2024
—————————————

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG

Tháng 8/2023 Tháng 9/2023 Tháng 10/2023 Tháng 11/2023
Tháng 12/2023 Tháng 01/2024 Tháng 02/2024 Tháng 3/2024
Tháng 4/2024 Tháng 5/2024 Tháng 6/2024 Kế hoạch hè

————————————–

CHUYÊN ĐỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ – TỔ CHUYÊN MÔN

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

 

TT Thực hiện Nội dung chuyên đề
1 CBQL: Phan Văn Phú Xây dựng chủ đề Giáo dục STEM trong trường THCS
2 CBQL: Phan Văn Phú Ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công tác quản lý, giảng dạy, kiểm tra đánh giá
3 Nguyễn Thị Thu Huyền – Tổ KHTN Thực hiên giảng dạy nội dung tích hợp với hoạt động giáo dục STEM gắn liền với nghiên cứu KHKT; Dự thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
4 CBQL:Phạm Tuấn Anh Thiết kế nội dung, phương pháp, cách thức giảng dạy đối với giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, phát triển toàn diện học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
5 CBQL: Phan Văn Phú Tác động của mạng truyền thông xã hội đối với học sinh THCS
6 Tổ Sử – Địa-Nghệ thuật Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với hoạt động Nghệ thuật và câu lạc bộ Nghệ thuật trong nhà trường
7 Tổ Sử – Địa-Nghệ thuật

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nội dung giảng dạy văn hóa học đường theo hướng gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

8 Tổ Toán – Tin Thực hiện báo cáo chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ phương pháp giảng dạy theo Kế hoạch số 18/KH-NM ngày 13/4/2023
9 Tổ KHTN-GDTC Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với hoạt động GDTC và câu lạc bộ TDTT trong nhà trường
10 Tổ Văn – Anh Chuyên đề đổi mới giảng dạy, kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn theo Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH hoặc đổi mới giảng dạy,  kiểm tra đánh giá đối với môn Tiếng Anh

————————————–

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP

01/HD-CMNM KHBD 6 KHBD 7 KHBD 8
HĐNGLL Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt dưới cờ
Hướng nghiệp Hiền   Hiệp K Loan Sim  Chiến  Thuấn Châu  T.Vân
KHGDBM 6 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp

————————————–

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

QR CODE Từ ngày 05/9/2023 – 30/7/2024
Quét mã OR code hoặc bấm TẠI ĐÂY

————————————–

BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH, LỚP – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TT Số hiệu Nội dung
1 Học sinh Danh sách học sinh biên chế lớp
2 GVCN Danh sách và số điện thoại giáo viên chủ nhiệm

—————————————

HỒ SƠ CÁC CÂU LẠC BỘ 

STEM TDTT Nghệ thuật GDGT-TLHĐ
Quyết định Quyết định Quyết định Quyết định
Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch

—————————————

HỒ SƠ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Kế hoạch Quyết định Danh sách Thông báo
27 /KH-THCSNM Ban tổ chức Danh sách đăng ký Khen thưởng
Giấy chứng nhận Ban giám khảo Công nhận Lịch báo cáo

—————————————

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DTHT 

HỒ SƠ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 2022 – 2023

HỒ SƠ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 2021 – 2022