Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
48 /KH-THCSNM 10/12/2020 Kế hoạch, Nghị quyết, Thông báo, Kế hoạch xây dựng và phát triển trường THCS Ngô Mây phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030
15/QĐ-NM 15/09/2020 Nghị quyết, Thông báo, Quy chế chuyên môn năm học 2020- 2021
14/QĐ-NM 14/09/2020 Quyết định, Thông báo, Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử năm học 2020 - 2021
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới