Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
33/QĐ-NM 21/10/2021 Quyết định, Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, bàn hành công nhận, lưu trữ kiểm tra tài liệu được công nhận số hóa đối với trường THCS Ngô Mây từ năm học 2021 - 2022
25/QĐ-NM 28/09/2021 Quy chế, Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn.
23/QĐ-NM 07/09/2021 Quyết định, Quyết đinh về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến đối với cán bộ, giáo viên, trường THCS Ngô Mây năm học 2021 - 2022
Quy chế số hóa 10/12/2020 Quyết định, Quy chế số hóa tài liệu điện tử trường THCS Ngô Mây áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
14/QĐ-NM 14/09/2020 Quyết định, Thông báo, Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử năm học 2020 - 2021