Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Quy chế số hóa 10/12/2020 Quyết định, Quy chế số hóa tài liệu điện tử trường THCS Ngô Mây áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
14/QĐ-NM 14/09/2020 Quyết định, Thông báo, Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử năm học 2020 - 2021