Thông kê giáo dục

Thông kê giáo dục

Lượt xem:

Số liệu thống kê Giáo dục mầm non năm 2022 – 2023 ...
Hồ sơ thực hiện công tác chuyên môn 2021 – 2022

Hồ sơ thực hiện công tác chuyên môn 2021 – 2022

Lượt xem:

HỒ SƠ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY NĂM HỌC 2021 – 2022 —————————————————————————————————- Kế hoạch giáo dục các bộ môn Công văn hướng dẫn nội dung dạy học 4040 HỒ SƠ SỐ HÓA – HỌC BẠ ĐIỆN TỬ – SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ TT Nội dung  Số hiệu Tải file 1 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng... ...