Hồ sơ thực hiện công tác chuyên môn 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỒ SƠ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY NĂM HỌC 2021 – 2022

—————————————————————————————————-

Kế hoạch giáo dục các bộ môn
Công văn hướng dẫn nội dung dạy học 4040

HỒ SƠ SỐ HÓA – HỌC BẠ ĐIỆN TỬ – SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ

TT Nội dung  Số hiệu Tải file
1

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Học bạ điện tử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Ngô Mây từ năm học 2021 – 2022

09/QĐ-NM Tải về
2 Hướng dẫn sử dụng, quản lý HBĐT, SDĐT 01/HD-THCSNM Tải về
3 Quyết định ban hành Ban quản trị phần mềm quản lý Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử đối với trường THCS Ngô Mây từ năm học 2021 – 2022 34/QĐ-NM Tải về
4 Quyết định Về việc giao nhập liệu Smas và quản lý Sổ theo dõi chất lượng học sinh đối với bộ môn Khoa học tự nhiên; Nghệ thuật; Lịch sử và Địa lý khối lớp 6 trường THCS Ngô Mây năm học 2021 – 2022 32/QĐ-NM Tải về
5 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, ban hành công nhận, lưu trữ kiểm tra tài liệu được công nhận số hóa đối với trường THCS Ngô Mây từ năm học 2021 – 2022 33/QĐ-NM Tải về
6 Quyết đinh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường THCS Ngô Mây 26/QĐ-NM Tải về

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

TT Kế hoạch Số kế hoạch Tải file
1 KHGD nhà trường 20/KH-THCSNM Tải về
2 Chuyên môn 27/KH-THCSNM Tải về
3 Học kỳ 1 28/KH-THCSNM Tải về
4 Học sinh khuyết tật 24/KH-THCSNM Tải về
5 BDTX 19/KH-THCSNM Tải về
6 DH trực tuyến 21/KH-THCSNM Tải về
7 Kế hoạch Tổ chức, thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và triển khai chuyên đề năm học 2021 – 2022 22/KH-THCSNM Tải về
8 Kế hoạch Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2021 – 2022 23/KH-THCSNM Tải về
8 Kế hoạch Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2021 – 2022 23/KH-THCSNM Tải về
9 Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 25/KH-THCSNM Tải về
10 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 29/KH-THCSNM Tải về
11 Kế hoạch duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia 37/KH-THCSNM Tải về

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

TT Kế hoạch Số kế hoạch Tải file
1 Giữa học kỳ 1 32/KH-CMNM Tải về
2 Cuối học kỳ 1 44/KH-CMNM Tải về
3 Giữa học kỳ 2 06/KH-THCSNM Tải về
4 Cuối học kỳ 2 10/KH-THCSNM Tải về

HỒ SƠ CÂU 4 CÂU LẠC BỘ

TT Kế hoạch Số kế hoạch Tải file
1 STEM 31/QĐ-NM Tải về
2 TDTT 30/QĐ-NM Tải về
3 Nghệ thuật 29/QĐ-NM Tải về
4 GDGT -TLHĐ 28/QĐ-NM Tải về

 

HỒ SƠ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 2022 – 2023