Hồ sơ công tác chuyên môn 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH (PPCT)

–  Áp dụng đối với năm học 2022 – 2023 theo Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH;  Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH; Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

TỔ TOÁN TIN KHTN -GDTC VĂN – ANH SỬ-ĐỊA-NT
Gồm bộ môn: Toán, Tin học, Tài liệu địa phương Gồm: KHTN, Sinh học, Hóa học, Vật lý, GDTC Gồm bộ môn: Ngữ văn, Tiếng Anh Gồm: Sử, Địa, Công nghệ, GDCD, MT, Âm nhạc, HĐTN
Tải file Tải file Tải file Tải file

—————————————

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN

 

 

 

TT Số hiệu Nội dung
1 12/KH-THCSNM Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV
2 13/KH-THCSNM Kế hoạch dạy phổ cập bơi cho học sinh hè năm 2022
3 16/KH-THCSNM Kế hoạch giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật
4 17/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
5 18/KH-THCSNM Kế hoạch công tác chuyên môn cả năm
6 20/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học
7 22/KH-THCSNM Kế hoạch công tác chuyên môn Học kỳ 1
8 22a/KH-THCSNM Kế hoạch triển khai mô hình giáo dục STEM tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đối với trường THCS Ngô Mâytừ năm học 2022-2023
9 21/KH-THCSNM Kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp Thị xã
10 23/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức hoạt động Hướng nghiệp năm học 2022 – 2023
11 24/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức hoạt động NGLL năm học 2022 – 2023
12 26/KH-THCSNM Kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên năm học 2022 – 2023
13 29/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ I năm học 2022 – 2023
14 33/KH-THCSNM Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năm lực học sinh
15 40/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh THCS năm học 2022 – 2023
16 43/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kỳ I năm học 2022 – 2023
17 01/BC-THCSNM Báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn học kỳ I và Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn học kỳ II năm học 2022 – 2023

—————————————

QUYẾT ĐỊNH – BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TT Số hiệu Nội dung
1 22/QĐ -NM Quyết định về việc giao nhập liệu smas và quản lý số Theo dõi, đánh giá học sinh đối với môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Nghệ thuật
2 26/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ STEM
3 23/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ TDTT
4 25/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật
5 24/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ GDGT-TLHĐ
6 27/QĐ-NM Quyết định cử cán bộ, giáo viên bồi dưỡng HSG
7
8
9
—————————————
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG CỦA CHUYÊN MÔN
Tháng 8/2022 Tháng 9/2022 Tháng 10/2022 Tháng 11/2022
Tháng 12/2022 Tháng 01/2023 Tháng 02/2023 Tháng 3/2023
Tháng 4/2023 Tháng 5/2023 Tháng 6/2023 Tháng 7/2023

————————————–

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

QR CODE Từ ngày 29/9/2022 – 30/7/2023
Quét mã OR code hoặc bấm TẠI ĐÂY

————————————–

BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH, LỚP – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TT Số hiệu Nội dung
1 Học sinh Danh sách học sinh biên chế lớp
2 GVCN Danh sách và số điện thoại giáo viên chủ nhiệm

—————————————

HỒ SƠ CÁC CÂU LẠC BỘ 

STEM TDTT Nghệ thuật GDGT-TLHĐ
Quyết định Quyết định Quyết định Quyết định
Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch

—————————————

HỒ SƠ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI – THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Kế hoạch Quyết định Danh sách Thông báo
17/KH-THCSNM Ban tổ chức Danh sách đăng ký 01/TB-CMNM
Thi cấp Thị xã Ban giám khảo Công nhận Điều chỉnh công tác chuyên môn

—————————————

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DTHT 

HỒ SƠ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 2021 – 2022