Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 – 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 – 2022

Lượt xem:

Trường THCS Ngô đăng tải đến quý phụ huynh học sinh, giáo viên danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đối với lớp 6 năm học 2021 – 2022 ...
Các văn bản về chương trình giáo dục phổ thông mới

Các văn bản về chương trình giáo dục phổ thông mới

Lượt xem:

Trường THCS Ngô Mây đăng tải nội dung Văn bản triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 của Bộ, UBND tỉnh, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã bắt đầu áp dụng từ năm học 2021 – 2022 đến toàn thể quý phụ huynh học sinh được biết và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện TT Tên văn bản Số... ...
Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể

Lượt xem:

Tải về tại đây CT tổng thể.pdf ...
Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Lượt xem:

    ...
Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (THCS)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (THCS)

Lượt xem:

...
Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

Lượt xem:

...
Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

Lượt xem:

...
Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

Lượt xem:

...