Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
48 /KH-THCSNM 10/12/2020 Kế hoạch, Nghị quyết, Thông báo, Kế hoạch xây dựng và phát triển trường THCS Ngô Mây phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030
15/QĐ-NM 15/09/2020 Nghị quyết, Thông báo, Quy chế chuyên môn năm học 2020- 2021
30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Nghị quyết,