Giáo dục STEM và Câu lạc Bộ STEM

Giáo dục STEM và Câu lạc Bộ STEM

Lượt xem:

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Và được trường THCS Ngô Mây đưa vào thực hiện giảng dạy từ năm học 2022 – 2023. TT Số hiệu Nội dung... ...
Hồ sơ công tác Chuyên môn năm học 2023 – 2024

Hồ sơ công tác Chuyên môn năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  –  Áp dụng đối với năm học 2023 – 2024 theo Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH; Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH – Kế hoạch giáo dục trường THCS năm học 2023 – 2024 TỔ TOÁN TIN KHTN -GDTC VĂN – ANH SỬ-ĐỊA-NT Gồm bộ môn: Toán, Tin học, Tài liệu địa phương Gồm: KHTN, Sinh học, Hóa học, Vật lý, GDTC Gồm bộ môn: Ngữ... ...
Bộ tài liệu phục vụ giảng dạy lồng ghép: An ninh quốc phòng; phòng chống thuốc lá; lồng ghéo giới; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Bộ tài liệu phục vụ giảng dạy lồng ghép: An ninh quốc phòng; phòng chống thuốc lá; lồng ghéo giới; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Lượt xem:

Kế hoạch số 18/KH-CMNM ngày 05/9/2022 của chuyên môn trường THCS Ngô Mây về việc ban hành Kế hoạch chung công tác chuyên môn năm 2022 – 2023. Để thuận tiện cho các đồng chí giáo viên trong việc triển khai thực hiện, nhà trường đăng tải công khai các bộ tài liệu hướng dẫn giảng dạy lồng ghép: Kế hoạch hướng dẫn dạy học lồng ghép: 07/KH-THCSNM BỘ... ...
Hồ sơ công tác chuyên môn 2022 – 2023

Hồ sơ công tác chuyên môn 2022 – 2023

Lượt xem:

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  –  Áp dụng đối với năm học 2022 – 2023 theo Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH;  Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH; Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH TỔ TOÁN TIN KHTN -GDTC VĂN – ANH SỬ-ĐỊA-NT Gồm bộ môn: Toán, Tin học, Tài liệu địa phương Gồm: KHTN, Sinh học, Hóa học, Vật lý, GDTC Gồm bộ môn: Ngữ văn, Tiếng Anh Gồm: Sử, Địa, Công nghệ, GDCD,... ...
Thông báo tự trường năm học 2022 – 2023

Thông báo tự trường năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với GDMN, GDPT và GDTX. Trường THCS Ngô Mây thông báo tới phụ huynh học sinh một số nội dung như sau: 1. Thời gian xem danh sách học sinh, biên chế lớp học, giáo viên chủ... ...
Thời khóa biểu chính thức cho các lớp năm học 2022 – 2023 thực hiện từ ngày 05/9/2022

Thời khóa biểu chính thức cho các lớp năm học 2022 – 2023 thực hiện từ ngày 05/9/2022

Lượt xem:

Trường THCS Ngô Mây đăng tải thời khóa biểu dạy học áp dụng từ ngày 05/9/2022 đối với năm học 2022 – 2023 đến các em học sinh và cán bộ giáo viên, phụ huynh được biết để theo dõi thực hiện. ...
Thời khóa biểu học trực tuyến ( Cập nhật Tuần 10 đến tuần 12, từ ngày 15/11/2021 đến 04/12/2021)

Thời khóa biểu học trực tuyến ( Cập nhật Tuần 10 đến tuần 12, từ ngày 15/11/2021 đến 04/12/2021)

Lượt xem:

Trường THCS Ngô Mây đăng tải thời khóa biểu dạy học trực tuyến cho toàn thể học sinh học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đến các em học sinh và cán bộ giáo viên, phụ huynh được biết để theo dõi thực hiện. Thời khóa biểu học trực tuyến sẽ được cập nhật liên tục hàng tuần. TT Tuần học Từ ngày – ngày Tải TKB 1... ...
Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Công văn kèm theo phụ lục hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với từng môn. Trường THCS Ngô Mây đăng tải các nội dung giảm tải, điều chỉnh để cán bộ, giáo... ...
Thời khóa biểu dạy học năm học 2022 – 2023 từ ngày 05/9/2022

Thời khóa biểu dạy học năm học 2022 – 2023 từ ngày 05/9/2022

Lượt xem:

Trường THCS Ngô Mây thông báo đến các em học sinh Thời khóa biểu dạy học cho năm học 2022 – 2023 từ ngày 05/9/2022. Đề nghị học sinh các khối lớp theo dõi thời khóa biểu để tham gia học tập để đảm bảo chương trình học theo quy định Xem tiếp  và tải về thời khóa biểu các lớp còn lại TẠI ĐÂY ...
Trang 1 / 512345 »