Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/KH-THCSNM 08/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022
33/QĐ-NM 21/10/2021 Quyết định, Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, bàn hành công nhận, lưu trữ kiểm tra tài liệu được công nhận số hóa đối với trường THCS Ngô Mây từ năm học 2021 - 2022
27/KH-THCSNM 18/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2021 - 2022
28/KH-THCSNM 18/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên môn học kỳ I năm học 2021 - 2022
29/KH-THCSNM 18/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022
23/KH-THCSNM 09/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2021 - 2022
22/KH-THCSNM 28/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức, thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và triển khai chuyên đề năm học 2021 - 2022
25/QĐ-NM 28/09/2021 Quy chế, Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn.
23/QĐ-NM 07/09/2021 Quyết định, Quyết đinh về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến đối với cán bộ, giáo viên, trường THCS Ngô Mây năm học 2021 - 2022
21/KH-THCSNM 06/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022
20/KH-THCSNM 05/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022
Kế hoạch Giáo dục 2021 - 2022 27/08/2021 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục trường THCS năm hoc 2021 - 2022
Trang 1 / 3123»