Trường THCS Ngô Mây

  • Điện thoại: 0944.987.448
  • Email: phunew@gmail.com
  • Địa chỉ: TDP 4, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk