Trường THCS Ngô Mây

  • Điện thoại: 0944.987.448
  • Email: phunew@gmail.com
  • Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Mây, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk