Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/KH-THCSNM 08/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 - 2022
27/KH-THCSNM 18/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2021 - 2022
28/KH-THCSNM 18/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên môn học kỳ I năm học 2021 - 2022
29/KH-THCSNM 18/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022
23/KH-THCSNM 09/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2021 - 2022
22/KH-THCSNM 28/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức, thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và triển khai chuyên đề năm học 2021 - 2022
21/KH-THCSNM 06/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022
20/KH-THCSNM 05/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022
Kế hoạch Giáo dục 2021 - 2022 27/08/2021 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục trường THCS năm hoc 2021 - 2022
24/KH-THCSNM 09/08/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Giáo dục hòa nhập đối với học sinh Khuyết tật năm học 2021 - 2022
14/KH-THCSNM 14/05/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Dạy học trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19 đối với các bộ môn từ ngày 17/4/2021 theo Khung thời gian năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định 1872/QĐ-UBND tỉnh
10/KH-THCSNM 23/03/2021 Kế hoạch, Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên môi trường mạng năm 2021 và định hướng đến năm 2025
Trang 1 / 212»