Kế hoạch giáo dục các bộ môn năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS Ngô Mây đăng tải toàn bộ Kế hoạch giáo dục các bộ môn năm học 2021 – 2022 để các đồng chí giáo viên, nhân viên, học sinh được biết để thực hiện.  Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh thì sẽ được điều chỉnh và cập nhật bổ sung và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và hệ thống Zalo Official Account

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC BỘ MÔN KHỐI 6:

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Toán Download 03/09/2021
2 KHTN Download 03/09/2021
3 Lịch sử Download 03/09/2021
4 Tin học Download 03/09/2021
5 Địa lý Download 03/09/2021
6 Ngữ văn Download 03/09/2021
7 Giáo dục công dân Download 03/09/2021
8 Âm nhạc Download 03/09/2021
9 Tiếng Anh Download 03/09/2021
10 Mỹ thuật Download 03/09/2021
11 Công nghệ Download 03/09/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC BỘ MÔN KHỐI 7

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Tiếng Anh Download 03/09/2021
2 Sinh học Download 03/09/2021
3 Lịch sử Download 03/09/2021
4 Địa lý Download 03/09/2021
5 Giáo dục công dân Download 03/09/2021
6 Ngữ văn Download 03/09/2021
7 Toán Download 03/09/2021
8 Vật lý Download 03/09/2021
9 Mỹ thuật Download 03/09/2021
10 Tin học Download 03/09/2021
11 GDTC Download 03/09/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC BỘ MÔN KHỐI 8

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Ngữ văn Download 03/09/2021
2 Sinh học Download 03/09/2021
3 Lịch sử Download 03/09/2021
4 Địa lý Download 03/09/2021
5 Toán Download 03/09/2021
6 Tin học Download 03/09/2021
7 Vật lý Download 03/09/2021
8 Hóa học Download 03/09/2021
9 Mỹ thuật Download 03/09/2021
10 Tiếng Anh Download 03/09/2021
11 Mỹ thuật Download 03/09/2021
11 GDTC Download 03/09/2021
12 GDCD Download 03/09/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC BỘ MÔN KHỐI 9

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Tiếng Anh Download 03/09/2021
2 Sinh học Download 03/09/2021
3 Lịch sử Download 03/09/2021
4 Địa lý Download 03/09/2021
5 Vật lý Download 03/09/2021
6 Ngữ văn Download 03/09/2021
7 Toán Download 03/09/2021
8 Tin học Download 03/09/2021
9 Giáo dục công dân Download 03/09/2021
10 Hóa học Download 03/09/2021
11 Mỹ thuật Download 03/09/2021
12 GDTC Download 03/09/2021

Lưu ý: Hiện tại nhà trường đang hoàn thiện CSDL cho phần thi trắc nghiệm Online trên hệ thống K12 online để đánh giá kết quả tự ôn luyện tại nhà của học sinh trong thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid -19. Do vậy đề nghị các em học sinh thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của nhà trường để lấy đề cương ôn tập được cập nhật hàng ngày. Trong quá trình tự học học sinh có thể liên hệ trực tiếp đối với giáo viên