Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Công văn kèm theo phụ lục hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với từng môn. Trường THCS Ngô Mây đăng tải các nội dung giảm tải, điều chỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh được biết để triển khai thực hiện

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CÁC BỘ MÔN KHỐI 6:

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Toán Download 17/09/2021
2 KHTN Download 17/09/2021
3 Lịch sử – Địa lý Download 17/09/2021
4 Tin học Download 17/09/2021
5 Địa lý Download 17/09/2021
6 Ngữ văn Download 17/09/2021
7 Giáo dục công dân Download 17/09/2021
8 Âm nhạc Download 17/09/2021
9 Tiếng Anh Download 17/09/2021
10 Mỹ thuật Download 17/09/2021
11 Công nghệ Download 17/09/2021
12 GDTC Download 17/09/2021
13 HNTN Download 17/09/2021

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CÁC BỘ MÔN KHỐI 7 – 9

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Tiếng Anh Download 17/09/2021
2 Sinh học Download 17/09/2021
3 Lịch sử Download 17/09/2021
4 Địa lý Download 17/09/2021
5 Giáo dục công dân Download 17/09/2021
6 Ngữ văn Download 17/09/2021
7 Toán Download 17/09/2021
8 Vật lý Download 17/09/2021
9 Mỹ thuật Download 17/09/2021
10 Tin học Download 17/09/2021
11 GDTC Download 17/09/2021
12 Công nghệ Download 17/09/2021
13 Âm nhạc Download 17/09/2021