Thời khóa biểu học trực tuyến ( Cập nhật Tuần 10 đến tuần 12, từ ngày 15/11/2021 đến 04/12/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS Ngô Mây đăng tải thời khóa biểu dạy học trực tuyến cho toàn thể học sinh học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đến các em học sinh và cán bộ giáo viên, phụ huynh được biết để theo dõi thực hiện. Thời khóa biểu học trực tuyến sẽ được cập nhật liên tục hàng tuần.

TT Tuần học Từ ngày – ngày Tải TKB
1 Tuần 1 13/9/2021- 18/9/2021 Tải về
2 Tuần 2 20/9/2021- 25/9/2021 Tải về
3 Tuần 3 27/9/2021- 02/10/2021 Tải về
4 Tuần 4 04/10/2021- 09/10/2021 Tải về
5 Tuần 5 11/10/2021- 16/10/2021 Tải về
6 Tuần 6 18/10/2021- 23/10/2021 Tải về
7 Tuần 7 25/10/2021- 30/10/2021 Tải về
8 Tuần 8 01/11/2021- 06/11/2021 Tải về
9 Tuần 9 08/11/2021- 13/11/2021 Tải về
10 Tuần 10 15/11/2021- 20/11/2021 Tải về
11 Tuần 11 22/11/2021- 27/11/2021 Tải về
12 Tuần 12 29/11/2021- 04/12/2021 Tải về