Thời khóa biểu dạy học năm học 2022 – 2023 từ ngày 05/9/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS Ngô Mây thông báo đến các em học sinh Thời khóa biểu dạy học cho năm học 2022 – 2023 từ ngày 05/9/2022. Đề nghị học sinh các khối lớp theo dõi thời khóa biểu để tham gia học tập để đảm bảo chương trình học theo quy định

Xem tiếp  và tải về thời khóa biểu các lớp còn lại TẠI ĐÂY