Đề thi các môn trong kiến thức học kỳ II cho các em hoc sinh trong thời gian tự học kiến thức tại nhà

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh tải các mã đề thi theo các môn học của các khối lớp để thực hiện tự làm bài kiểm tra tại nhà. Lưu bài kiểm tra để trao đổi với giáo viên bộ môn qua Facebook, Zalo, Viber, Email hoặc gọi trực tiếp qua điện thoại. Đồng thời đối chiếu với đáp án được nhà trường cập nhật vào ngày 24/4/2020

ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI 6:

TT Môn học Tải đề thi Đáp án cập nhật
1 Toán Tải đề Đang cập nhật
2 Sinh học Tải đề Đang cập nhật
3 Lịch sử Tải đề Đang cập nhật
4 Tin học Tải đề Đang cập nhật
5 Địa lý Tải đề Đang cập nhật
6 Ngữ văn Tải đề Đang cập nhật
7 Công nghệ Tải đề Đáp án
8 Vật lý Tải đề Đang cập nhật
9 Tiếng Anh Tải đề 1   Tải đề 2 Đang cập nhật
10 Mỹ thuật Tải đề Thu bài khi học lại

ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI 7

TT Môn học Tải đề thi Đáp án cập nhật
1 Tiếng Anh Tải đề 24/4/2020
2 Sinh học Tải đề Đang cập nhật
3 Lịch sử Tải đề Đang cập nhật
4 Địa lý Tải đề Đang cập nhật
5 Công nghệ Tải đề Đáp án
6 Ngữ văn Tải đề Đang cập nhật
7 Toán Tải đề   Tải đề 2 24/4/2020
8 Vật lý Tải đề Ngày cập nhât
9 Mỹ thuật Tải đề Thu bài khi học lại

ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI 8

TT Môn học Tải đề thi Đáp án cập nhật
1 Ngữ văn Tải đề Đang cập nhật
2 Sinh học Tải đề Đang cập nhật
3 Lịch sử Tải đề Đang cập nhật
4 Địa lý Tải đề Đang cập nhật
5 Toán Tải đề 1   Tải đề 2 Đáp án 15p
6 Tin học Tải đề Đang cập nhật
7 Vật lý Tải đề Đang cập nhật
8 Hóa học Tải đề Đang cập nhật
9 Mỹ thuật Tải đề Thu bài khi học lại
10 Tiếng Anh Tải đề Đáp án
11 Công nghệ Tải đề Đáp án

ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI 9

TT Môn học Tải tài liệu Đáp án cập nhật
1 Ngữ văn Tải đề 1  Tải đề 2 Đáp án 1
2 Sinh học Tải đề Đang cập nhật
3 Lịch sử Tải đề Đang cập nhật
4 Địa lý Tải đề Đang cập nhật
5 Giáo dục công dân Tải đề Đang cập nhật
6 Tiếng Anh Tải đề Đang cập nhật
7 Toán Tải đề Đang cập nhật
8 Tin học Tải đề Đang cập nhật
9 Mỹ thuật Tải đề Thu bài khi học lại
10 Hóa học Tải đề Đang cập nhật
11 Giáo nghệ Tải đề Đáp án

Lưu ý: Hiện tại nhà trường đang hoàn thiện CSDL cho phần thi trắc nghiệm Online để đánh giá kết quả tự ôn luyện tại nhà của học sinh trong thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid -19. Do vậy đề nghị các em học sinh thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của nhà trường để lấy đề cương ôn tập được cập nhật hàng ngày. Trong quá trình tự học học sinh có thể liên hệ trực tiếp đối với giáo viên qua điện thoại, Zalo, Facebook, Email. Danh sách số điện thoại của giáo viên