Đề cương ôn tập các môn cập nhật đến ngày 21/4/2020 ( Update)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề cương ôn tập có nhiều file được định dạng tập tin văn bản của Microsoft Word từ phiên bản 2007 trở lên còn những phiên bản cũ hơn (Microsoft Word 2003 trở xuống) thì định dạng tập tin văn bản sẽ là Doc. Vì thế, để đọc những tập tin Docx này yêu cầu máy tính, Smart phone phải cũng cần phải cài đặt bản Microsoft Word 2007 trở lên còn nếu vẫn dùng Microsoft Word 2003 thì sẽ không thể nào mở được.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 6:

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Toán Download Đang cập nhật
2 Sinh học Download 14/4/2020
3 Lịch sử Download 14/4/2020
4 Tin học Download 14/4/2020
5 Địa lý Download 14/4/2020
6 Ngữ văn Download 14/4/2020
7 Giáo dục công dân Download 15/4/2020
8 Vật lý Download Ngày cập nhât
9 Tiếng Anh Download Ngày cập nhât
10 Mỹ thuật Download 20/4/2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 7

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Tiếng Anh Download 14/4/2020
2 Sinh học Download 14/4/2020
3 Lịch sử Download 14/4/2020
4 Địa lý Download 14/4/2020
5 Giáo dục công dân Download 15/4/2020
6 Ngữ văn Download Đang cập nhật
7 Toán Download Đang cập nhật
8 Vật lý Download Ngày cập nhât
9 Mỹ thuật Download 20/4/2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 8

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Ngữ văn Download 14/4/2020
2 Sinh học Download 14/4/2020
3 Lịch sử Download 14/4/2020
4 Địa lý Download 14/4/2020
5 Toán Download 14/4/2020
6 Tin học Download 14/4/2020
7 Vật lý Download Đang cập nhật
8 Hóa học Download Đang cập nhật
9 Mỹ thuật Download 21/4/2020
10 Tiếng Anh Download 20/4/2020
11 Mỹ thuật Download Đang cập nhật

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 9

TT Môn học Tải tài liệu Ngày cập nhât
1 Tiếng Anh Download Đang cập nhật
2 Sinh học Download 14/4/2020
3 Lịch sử Download 14/4/2020
4 Địa lý Download 14/4/2020
5 Giáo dục công dân Download Đang cập nhật
6 Ngữ văn Download 14/4/2020
7 Toán Download 14/4/2020
8 Tin học Download 14/4/2020
9 Giáo dục công dân Download Đang cập nhật
10 Hóa học Download 14/4/2020
11 Mỹ thuật Download 21/4/2020

 

 

Lưu ý: Hiện tại nhà trường đang hoàn thiện CSDL cho phần thi trắc nghiệm Online để đánh giá kết quả tự ôn luyện tại nhà của học sinh trong thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid -19. Do vậy đề nghị các em học sinh thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của nhà trường để lấy đề cương ôn tập được cập nhật hàng ngày. Trong quá trình tự học học sinh có thể liên hệ trực tiếp đối với giáo viên