Thông báo Về việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 13/4/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian nghỉ học có thể kéo dài. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng giáo dục, trường THCS Ngô Mây thông báo hoc sinh nhà trường được biết để thực hiện các nội dung học online các học phần lý thuyết từ ngày 13/4/2020 đến khi có thông báo đi học lại của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh truy cập vào đây: HỌC ONLINE CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2019 – 2020

Trong quá trình hoc tập Online trên trên hệ thống nếu có vướng mắc về kiến thức đề nghị học sinh chủ động liên hệ với giáo viên bộ môn của nhà trường đề được hướng dẫn. Đồng thời thường xuyên truy cập Website của nhà trường tại địa chỉ http://ngomay.buonho.edu.vn để nhận bài tập và bài kiểm tra từ giáo viên nhà trường