Thời khóa biểu chính thức cho các lớp năm học 2022 – 2023 thực hiện từ ngày 05/9/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS Ngô Mây đăng tải thời khóa biểu dạy học áp dụng từ ngày 05/9/2022 đối với năm học 2022 – 2023 đến các em học sinh và cán bộ giáo viên, phụ huynh được biết để theo dõi thực hiện.