Kho bài giảng môn Toán

Lượt xem: Lượt tải:


TT Bài giảng Tải bài giảng Tác giả
1 Luyện tập Tải bài giảng Phan Mỹ Phong
2 Ôn tập Chương III – Đại  số lớp 9 Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
3 Ôn tập Chương III – Đại số lớp 8 Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
4 Đồ thị hàm số y=ax2 Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
5 Hàm số và đồ thị Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
6 Giải toán bằng lập hệ phương trình Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
7 Phương trình bậc 2 một ẩn Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
8 Luyện tập: Đồ thị hàm số y=ax2 Tải bài giảng Võ Thị Mỹ Nhân
9 Giáo án thi GVG cấp trường Tải bài giảng Phan Mỹ Phong
10 Giáo án thi GVDG cấp trường vòng 2 Tải bài giảng Phan Mỹ Phong
11 Luyện tập – Toán 8 Tải bài giảng Phan Mỹ Phong
12 Toán 7 Tải bài giảng Phan Mỹ Phong
13 Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Tải bài giảng Nguyễn Ngọc Nhị
14 Khi nào AM+MB=AB Tải bài giảng Nguyễn Ngọc Nhị
15 Đang cập nhật Tải bài giảng
16 Đang cập nhật Tải bài giảng
17 Đang cập nhật Tải bài giảng
18 Đang cập nhật Tải bài giảng