Đề cương ôn tập, kiểm tra các môn học kỳ II năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề cương ôn tập và thi học kỳ II năm học 2019 -2020 cho các môn học từ khối 6 đến khối 9 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện tải đề cương để ôn tập, xây dựng đề đề xuất và hướng dẫn chấm theo quy định

TT Môn học Tải đề cương Ghi chú
1 Toán Tải đề
2 Sinh học Tải đề
3 Lịch sử Tải đề
4 Tin học Tải đề
5 Địa lý Tải đề
6 Ngữ văn Tải đề
7 Hóa học Tải đề
8 Vật lý Tải đề
9 GDCD Tải đề 
10 Công nghệ Tải đề
11 Tiếng Anh Tải đề