Đại hội công đoàn trường THCS Ngô Mây nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại hội đã phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2023-2028