Thông báo tự trường năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với GDMN, GDPT và GDTX. Trường THCS Ngô Mây thông báo tới phụ huynh học sinh một số nội dung như sau:

1. Thời gian xem danh sách học sinh, biên chế lớp học, giáo viên chủ nhiệm: Từ ngày 18/8/2022.

(Phụ huynh có thể xem trên website https://ngomay.buonho.edu.vn hoặc xem tại bảng tin của nhà trường)

2. Thời gian học sinh tựu trường nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm: Thứ 2, ngày 29/8/2022

3. Khai giảng: thứ Hai, ngày 05/9/2022. Sau lễ khai giảng, học sinh chính thức vào chương trình Học kì I năm học 2022-2023 theo quy định

4. Xem thời khóa biểu dạy học từ ngày 05/9/2022 cho các lớp TẠI ĐÂY