Văn bản quy định về công tác DTHT

Lượt xem:

Đọc bài viết

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM HỌC – HỌC THÊM TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM HỌC 2022 – 2023

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí cán bộ, giáo viên cho nguyện vọng tổ chức dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng quy định của pháp luật. Nhà trường đăng tải công khai các văn bản hướng dẫn để quý thầy cô giáo và phụ huynh, học sinh được biết để thực hiện.

Đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên nếu có nhu cầu DTHT hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo Công văn 125/CV-TCKH ngày 24/11/2021 của phòng Tài chính kế hoạch thị xã để được cấp giấy đăng ký dịch vụ DTHT và Photo công chứng gửi về nhà trường 01 bản để lưu và theo dõi báo cáo.

TT Số hiệu Nội dung
1 360/PGDĐT Hướng dẫn hồ sơ dạy thêm học thêm
2 125/CV-KHTC Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh DTHT
3 1774/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn DTHT từ năm học 2020 – 2021
4 17/2012/TT-BGDĐT Thông tư quy định về dạy thêm học thêm
5 08/2013/QĐ-UBND Quy định DTHT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6 2499/QĐ-BGDĐT Quyết định bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT
7 25/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định 08/2013/QĐ-UBND
8 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
9 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư hướng dân đăng ký doanh nghiệp
10
11