Chiến lược xây dựng và phát triển trường THCS Ngô Mây phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phường Thiện An – Thị xã Buôn Hồ được thành lập theo Nghị định 07/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Buôn Hồ. Diện tích tự nhiên 849.700m2. Phía đông tiếp giáp với xã Ea Blang; phía Bắc tiếp giáp phường An Lạc, An Bình; phía Tây tiếp giáp phường Đoàn Kết; phía Nam tiếp giáp phường Thống Nhất.

Đến năm 2020 phường có 1383 hộ gia đình và 6362 nhân khẩu, hơn 80%  hộ gia đình làm nông nghiệp; còn lại là công chức nhà nước hoặc làm buôn bán, dịch vụ. Kinh tế của nhân dân phụ thuộc chính vào nông nghiệp. Trong những năm qua giá cả nông sản thất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư cho giáo dục của nhà nước và nhân dân.

Phường Thiện An có 6 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người dân tộc thiểu số có 32 hộ gia đình với 144 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 2,3% tổng dân số toàn phường, đây cũng là một yếu tố thuận lợi để địa phương và nhà trường có thể triển khai thực hiện các kế hoạch giáo dục trong nhà trường.

 Đảng ủy, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đến công tác phát triển sự nghiệp giáo dục. Tình hình chính trị xã hội luôn được ổn định. Nhân dân địa phương theo đạo hoặc thờ cúng ông bà đều có đời sống tâm linh bình lặng, sống đúng theo tinh thần tốt đời đẹp đạo. Với xu thế phát triển chung của đất nước, sự phát triển mang tính bền vững của tỉnh Đắk Lăk, của thị xã Buôn Hồ, sự quan tâm đầu tư lãnh đạo của Thị xã và phòng GDĐT thị xã đã tạo, Chính quyền địa phương và nhân dân là tiền đề cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển của nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Thị ủy, HĐND, UBND huyện và Đảng ủy xã, UBND phường đã lãnh đạo tổ chức thắng lợi các mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đạt thành tích cao trong công tác thi đua.

Nội dung chi tiết xem file đính kém TẠI ĐÂY