Bộ tài liệu phục vụ giảng dạy lồng ghép: An ninh quốc phòng; phòng chống thuốc lá; lồng ghéo giới; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch số 18/KH-CMNM ngày 05/9/2022 của chuyên môn trường THCS Ngô Mây về việc ban hành Kế hoạch chung công tác chuyên môn năm 2022 – 2023. Để thuận tiện cho các đồng chí giáo viên trong việc triển khai thực hiện, nhà trường đăng tải công khai các bộ tài liệu hướng dẫn giảng dạy lồng ghép:

Kế hoạch hướng dẫn dạy học lồng ghép: 07/KH-THCSNM

BỘ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

TT Số hiệu Nội dung
1 4736/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành
2 Tài liệu 1 Sổ tay giáo dục đạo đức lối sống
3 Tài liệu 2 Môn Ngữ văn
4 Tài liệu 3 Môn GDCD
5 Tài liệu 4 Môn HĐHN

—————————————

BỘ TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 2023

TT Số hiệu Nội dung
1 3974/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành bộ tài liệu lồng ghép giảng dạy phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường phổ thông
2 Tài liệu Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học,hoạt động giáo dục cấp Trung học cơ sở (ban hành theo Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT ngày
01/12/2022)

3 Video, bài giảng, nội dung tuyên truyền mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 4/2023. Quét mã OR code đề tải về hoặc bấm vào Link download
—————————————
TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY LỒNG GHÉP GIỚI
BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
TT Số hiệu Nội dung
1 Tài liệu 1 Nội dung giảng dạy 1
2 Tài liệu 2 Nội dung giảng dạy 2
3 Tài liệu 3 Tài liệu về bình đẳng giới của Unesco
3 Tài liệu 4 Tài liệu về bình đẳng giới của Cục Nhà giáo Bộ GDĐT (2018)
—————————————
TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY LỒNG GHÉP
GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG